گردنه تته در محور سروآباد_پاوه بسته شد

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس