گروه‌های جهادی نمونه بارز مشارکت مردم در عملیات‌های اجرایی هستند

حمید نظریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در ادارات کل خراسان شمالی رابطین مردمی‌سازی فعال باشند تا بدین طریق مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند. وی با بیان اینکه مردم همیشه در اجرای فعالیت‌ها پای کار هستند، افزود: نمونه بارز مشارکت مردم، گروه‌های جهادی است. دستیار تاکید کرد: هر دستگاه اجرایی کار […]

حمید نظریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در ادارات کل خراسان شمالی رابطین مردمی‌سازی فعال باشند تا بدین طریق مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند.
وی با بیان اینکه مردم همیشه در اجرای فعالیت‌ها پای کار هستند، افزود: نمونه بارز مشارکت مردم، گروه‌های جهادی است.
دستیار تاکید کرد: هر دستگاه اجرایی کار ویژه‌ای در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت تشکیل دهند که در این کار ویژه مردم ناظر اقدامات ما در دستگاه‌های اجرایی باشند.
دستیار استاندار خراسان شمالی در امر مردمی سازی دولت با تاکید بر اینکه از ظرفیت حلقه‌های میانی استفاده شود، خاطرنشان کرد: حلقه‌های میانی به نوعی کنشگر دغدغه‌مند در میدان است که با ارزیابی مشکلات مردم و احصا آنها با برقراری ارتباط با دستگاه‌های اجرایی متولی درصدد حل آن اقدام می‌کند.

منبع : خبرگزاری مهر