گزارشی از آخرین وضعیت بندرگاه چند منظوره سیریک

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بندرگاه چند منظوره سیریک با ۳۵ هکتار حوضچه و ۵۱ هکتار پسکرانه در راستای توسعه فعالیت‌های بندری در سواحل مکران و محرومیت زدایی در این منطقه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است. مسیرهای دسترسی این بندرگاه در سفر رئیس جمهوری به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بندرگاه چند منظوره سیریک با ۳۵ هکتار حوضچه و ۵۱ هکتار پسکرانه در راستای توسعه فعالیت‌های بندری در سواحل مکران و محرومیت زدایی در این منطقه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است.
مسیرهای دسترسی این بندرگاه در سفر رئیس جمهوری به بهره برداری می‌رسد.