گزارش هیئت ناظر اتحادیه عرب از انتخابات عراق

به گزارش سردبیر پرس به نقل از خبرگزاری واع، هیئت اتحادیه عرب برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات عراق تاکید کرد که اطلاعات اولیه حاکی از موفقیت آمیز بودن فرآیند انتخابات در عراق است. سعید ابو علی دستیار دبیرکل و رئیس هیئت اتحادیه عرب برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی عراق گفت: اتحادیه عرب به […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از خبرگزاری واع، هیئت اتحادیه عرب برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات عراق تاکید کرد که اطلاعات اولیه حاکی از موفقیت آمیز بودن فرآیند انتخابات در عراق است.
سعید ابو علی دستیار دبیرکل و رئیس هیئت اتحادیه عرب برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی عراق گفت: اتحادیه عرب به عنوان ناظر در انتخابات عراق مشارکت دارد.
وی توضیح داد که نقش هیئت اتحادیه عرب، تایید میزان رعایت مفاد احکام قانونی مربوط به فرآیند انتخابات از نظر سازوکارهای مورد استفاده و میزان انطباق احکام چه از لحاظ قانونی یا اجرایی با فرآیند انتخابات است.
دستیار دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه تصریح کرد: ما در انتخابات ویژه که با آرامش و ثبات و همچنین مدیریت خوب و به آسانی و روانی برگزار شد نیز مشارکت داشتیم، برخی ملاحظات ثبت شد اما تاثیری بر اصل موفقیت آمیز بودن انتخابات نداشت.
ابو علی افزود: همه ملاحظات و اطلاعاتی نشان دهنده طبیعی و آرام بودن جو و روند انتخابات است. تاکنون هیچ تخلف اساسی گزارش نشده است و اطلاعات اولیه بر موفقیت آمیز بودن فرآیند انتخابات تاکید دارد.
رئیس هیئت نظارت اتحادیه عرب بر انتخابات عراق در پایان گفت: نسبت مشارکت را نمی توان اکنون برآورد کرد اما صحبت درباره آن طی ساعات آتی بهتر است.

منبع : مهر نیوز