گشایش جدید ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و ترخیص این اقلام

بانک مرکزی امروز نسبت به تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام نمود.

به گزارش سردبیرپرس، مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی بیان کرد: در راستای تامین به‌موقع و ضروری اقلام کالا‌های اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ج. ا. ا امروز نسبت به تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام نمود.