گلستان به ۶ میلیارد متر مکعب منابع آبی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای گلستان، سید محسن حسینی اظهار کرد: میزان آب مورد نیاز در استان در بخش‌های مختلف شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی و دیگر موارد با احتساب روند افزایش جمعیت و مطابق مصرف فعلی بیش از شش میلیارد متر مکعب است در حالی که پتانسیل آب […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای گلستان، سید محسن حسینی اظهار کرد: میزان آب مورد نیاز در استان در بخش‌های مختلف شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی و دیگر موارد با احتساب روند افزایش جمعیت و مطابق مصرف فعلی بیش از شش میلیارد متر مکعب است در حالی که پتانسیل آب استان حدود دو و نیم میلیارد متر مکعب و حتی کمتر است و یکی از راه‌های تأمین این کسری، صرفه جویی در همه بخش‌ها به ویژه کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: صرفه جویی در مصرف آب در بخش‌های شرب و صنعت از آنجا که آب مصرفی این بخش‌ها از کیفیت بیشتری برخوردار است و تصفیه آن هزینه بر است، اهمیت و ضرورت بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: صرفه جویی در بخش کشاورزی به دلیل اینکه بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی استان در این بخش است اهمیت فراوانی دارد و باید با افزایش راندمان آبیاری، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم آبیاری مصرف در این بخش را مدیریت کرد.
مهندس حسینی افزود: از میزان دو و نیم میلیارد متر مکعب پتانسیل آب استان می‌توان حدود دو میلیارد را به بخش کشاورزی اختصاص داد و این مقدار با روش‌های فعلی آبیاری می‌تواند ۲۹۰ هزار هکتار را آبیاری کند.
منبع : مهر نیوز