گیاهان مانند انسان‌ها می‌خوابند؟ (فیلم)

نوروبیولوژی گیاهی رشته‌ای است که کشف روش‌های ادراکی گیاهان نسبت به محیط اطرافشان را بررسی می‌کند. متخصصان این رشته مدتی است به دنبال کشف احتمال خوابیدن گیاهان در بازه‌های زمانی خاص هستند. تصاویر دریافتی از فضا در سال ۲۰۱۹ داده‌های جالبی به دانشمندان ارائه کرد که چگونه گیاهان نزدیک دریاچه «سوپریور» در ایالات متحده، در […]

نوروبیولوژی گیاهی رشته‌ای است که کشف روش‌های ادراکی گیاهان نسبت به محیط اطرافشان را بررسی می‌کند. متخصصان این رشته مدتی است به دنبال کشف احتمال خوابیدن گیاهان در بازه‌های زمانی خاص هستند. تصاویر دریافتی از فضا در سال ۲۰۱۹ داده‌های جالبی به دانشمندان ارائه کرد که چگونه گیاهان نزدیک دریاچه «سوپریور» در ایالات متحده، در زمان «بیدارشدن» پرصبح، فعالیت خود را افزایش می‌دهند.