یک فوتی و چهار مصدوم براثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید

علی عبد الرزاق نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، افزود: متأسفانه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید با هم در بلوار خلیج فارس زاهدان در ساعت ۲۱:۳۱ دقیقه شامگاه یک شنبه، یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.

علی عبد الرزاق نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، افزود: متأسفانه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید با هم در بلوار خلیج فارس زاهدان در ساعت ۲۱:۳۱ دقیقه شامگاه یک شنبه، یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.