۱۰ میلیون مسکن جدید در کشور نیاز داریم

رستم قاسمی گفت: آمار ثبت نام کنندگان در نهضت مسکن بیش از ۵ میلیون نفر است که عمده این افراد یا مستاجر هستند یا در پشت بام‌ها زندگی می‌کنند. حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. منبع : مهر نیوز

رستم قاسمی گفت: آمار ثبت نام کنندگان در نهضت مسکن بیش از ۵ میلیون نفر است که عمده این افراد یا مستاجر هستند یا در پشت بام‌ها زندگی می‌کنند. حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
منبع : مهر نیوز