۱۲۰ هزار هکتار از اراضی ایلام تحت پوشش آبیاری نوین قرار دارد

اقبال گراوندی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری برای بالابردن سطح تولید محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی در اولویت جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است. مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام گفت: از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان ایلام، ۱۲۰ هزار هکتار تحت […]

اقبال گراوندی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری برای بالابردن سطح تولید محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی در اولویت جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام گفت: از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان ایلام، ۱۲۰ هزار هکتار تحت پوشش آبیاری نوین قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام به روش آبیاری تحت فشار آبیاری انجام می‌گیرد، تصریح کرد: افزایش تولید محصولات زراعی از مزیت‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اراضی دیم است.

گراوندی بیان کرد: اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان ایلام در مجموع نیازمند ۲ میلیارد مترمکعب آب است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام گفت: هم اکنون با روش آبیاری نوین تحت فشار به عنوان مثال با ۱۰ لیتر آب می‌توان ۲۱ هکتار را تحت پوشش قرار داد و افزایش تولید محصول در هر هکتار تا ۲.۵ برابر می‌شود.

منبع : مهر