۱۶ روستای کرمانشاه صاحب خانه ورزش می‌شوند

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس