۱۸ هزار و ۵۴۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

به گزارش سردبیر پرس، تا کنون ۶۴ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۳۰ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۶۷ نفر دوز دوم و ۲۶ میلیون و ۸۸۳ هزار و۹۲۶ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۸۲۳ […]

به گزارش سردبیر پرس، تا کنون ۶۴ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۳۰ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۶۷ نفر دوز دوم و ۲۶ میلیون و ۸۸۳ هزار و۹۲۶ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۸۲۳ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۸ هزار و ۵۴۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : خبرگزاری مهر