۲۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع مراوه تپه از متجاوزان پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیدمهدی هاشمی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۲۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع مراوه تپه از متجاوزان پس گرفته شد که ۸.۵ هکتار جنگل و بقیه مرتع بوده است. رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه افزود: بخشی از این جنگل ها و مراتع بیش از چهار […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سیدمهدی هاشمی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۲۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع مراوه تپه از متجاوزان پس گرفته شد که ۸.۵ هکتار جنگل و بقیه مرتع بوده است.
رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه افزود: بخشی از این جنگل ها و مراتع بیش از چهار دهه در دست متجاوزان بود که پس از کشمکش های حقوقی، با رای دادگاه سال گذشته خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.
هاشمی ادامه داد: این اراضی در محدوده شهرهای مراوه تپه و گلیداغ قرار دارد و سودجویان با شخم شبانه مراتع و کشت و کار، به تدریج این زمین ها را صاحب شده بودند.
وی گفت: ۲۵ درصد از مراتع و ۱۰ درصد از جنگل‌های گلستان در این شهرستان قرار دارد و برای حفظ این عرصه‌ها، پرونده‌های دست اندازان و متجاوزان، خارج از نوبت و با سرعت و دقت در دادگاه‌های این شهرستان رسیدگی می‌شود.
منبع : مهر نیوز