۲۳ روستای فهرج در محاصره طوفان/ سفرهای غیرضروری را لغو کنید

امیر آزاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: طوفان شدید شن و ریزگردها منطقه نگین کویر فهرج را فرا گرفته است و منجر به کاهش شدید دید افقی شده و تردد در جاده‌های روستایی و اصلی به کندی انجام می‌شود. وی به راننده‌های عبوری توصیه کرد تا فروکش کردن طوفان از تردد در جاده‌های این منطقه […]

امیر آزاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: طوفان شدید شن و ریزگردها منطقه نگین کویر فهرج را فرا گرفته است و منجر به کاهش شدید دید افقی شده و تردد در جاده‌های روستایی و اصلی به کندی انجام می‌شود.
وی به راننده‌های عبوری توصیه کرد تا فروکش کردن طوفان از تردد در جاده‌های این منطقه جدا خودداری کنند.
وی به وضعیت نامناسب ۲۳ روستا اشاره کرد و گفت: این روستاها در محاصره شن قرار گرفته‌اند و مردم امکان خروج از خانه‌ها را ندارند.
بخشدار نگین کویر فهرج شن گرفتگی شدید معابر و مزارع از روستاهای مختلف گزارش شده است. و این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت.