۲۴ درصد زنجانی ها هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس به تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۴.۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال در استان زنجان هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. وی وضعیت تزریق واکسن کرونا در استان زنجان را مطلوب اعلام کرد و ابراز داشت: تزریق […]

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس به تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۴.۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال در استان زنجان هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
وی وضعیت تزریق واکسن کرونا در استان زنجان را مطلوب اعلام کرد و ابراز داشت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا در استان زنجان خوب است.
معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: طی روزهای گذشته واکسیناسیون در استان افزایش یافته و طی روزهای آینده تزریق واکسن کرونا در استان زنجان تقویت می‌شود.
صائینی با بیان اینکه این استان در خصوص کاهش بیماری کرونا وضعیت خوبی دارد، ابراز داشت: از مردم استان درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند و از مردم استان درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.
وی گفت: واکسن کرونا به اندازه کافی در سبد داروهای استان وجود دارد و در این زمینه مشکلی نداریم.
معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه امیکرون وارد زنجان هم شده است، یاد آور شد: قدرت انتقال این ویروس ۵ برابر بیشتر از سایر سویه ها است.