۲۵۵ نقطه بحرانی و نیمه بحرانی حریق در جنگلهای کرمانشاه

۲۵۵  نقطه بحرانی و نیمه بحرانی حریق در جنگلهای استان کرمانشاه شناسایی شده است. به گزارشسردبیر پرس، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه  با بیان اینکه شناسایی نقاط بحرانی بر اساس  آتش سوزی های رخ داده در سال‌های گذشته و آنالیز آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است افزود: […]

۲۵۵  نقطه بحرانی و نیمه بحرانی حریق در جنگلهای استان کرمانشاه شناسایی شده است. به گزارشسردبیر پرس، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه  با بیان اینکه شناسایی نقاط بحرانی بر اساس  آتش سوزی های رخ داده در سال‌های گذشته و آنالیز آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است افزود: با بکار گیری ۲۵۵ نفر از افراد بومی ساکن مناطق بحرانی به عنوان دیده بان مدت زمان سرعت دسترسی به حریق در جنگل‌ها به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش  یافته استسرهنگ نجفی گفت: نیرو‌های حفاظتی ادارات منابع طبیعی استان برای اطفا حریق در ۳۱ بلوک حفاظتی در سطح استان دسته بندی شده اند که هر بلوک به یک نیرو به عنوان سرپرست تحویل داده شده است و  بقیه نیرو ها‌ی شاغل در ادارات منابع طبیعی  استان در قالب نیرو‌های واکنش سریع  شیفت بندی شده اند که در صورت وقوع حریق  به سرعت اعزام می‌شوند.وی به کاهش ۲۷ درصدی آتش سوزیها در سال گذشته نسبت به سال ما قبل آن اشاره کرد و افزود:  سال گذشته ۳۱ فقره آتش سوزی مهم در سطح منابع طبیعی استان به وقوع پیوست که بر اثر آن  ۱۲۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان در آتش سوخت. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه  ۹۵ درصد از حریق‌ها بر اثر عوامل انسانی رخ می دهد گفت: کمتر از ۵ درصد هم عامل طبیعی دارند.
استان کرمانشاه  ۱۷۱۹۰۰۰ هکتار جنگل و مرتع دارد که  از این مقدار ۵۲۷ هزار هکتار آن جنگل و مابقی را مرتع  تشکیل می دهد.