۳۹ هزار و ۱۵۰ نفر کرمانی در کنکور شرکت می کنند

حسین اکبری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آمادگی کامل برای برگزاری کنکور در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه در کرمان وجود دارد و زیر ساختها امده برگزاری آزمون است. وی عنوان کرد: ۳۹ هزار و ۱۵۰ داوطلب برای شرکت در کنکور در رشته های مختلف در استان کرمان وجود دارد. وی گفت: […]

حسین اکبری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آمادگی کامل برای برگزاری کنکور در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه در کرمان وجود دارد و زیر ساختها امده برگزاری آزمون است.
وی عنوان کرد: ۳۹ هزار و ۱۵۰ داوطلب برای شرکت در کنکور در رشته های مختلف در استان کرمان وجود دارد.
وی گفت: ۶۴ درصد از داوطلبان در استان دختر هستند.
وی از داوطلبان خواست طبق زمان بندی که روی کارت شرکت در آزمون وجود دارد در زمان مقرر در حوزه حضور یابند و لوازم مجاز را به همراه داشته باشند.