۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی دیم در کشور ایجاد شد

به گزارش سردبیر پرس، خشنود علیزاده افزود: مزارع تحقیقی و ترویجی این مؤسسه با هدف معرفی ارقام جدید، انتقال یافته‌ها و دستورالعمل‌های تحقیقاتی برای افزایش تولید در مزارع کشاورزی ۱۰ استان دیم خیز کشور ایجاد شده است. وی اضافه کرد: در این طرح، محققان آخرین یافته‌های خود را در زمینه ارقام جدید و دانش تولید […]

به گزارش سردبیر پرس، خشنود علیزاده افزود: مزارع تحقیقی و ترویجی این مؤسسه با هدف معرفی ارقام جدید، انتقال یافته‌ها و دستورالعمل‌های تحقیقاتی برای افزایش تولید در مزارع کشاورزی ۱۰ استان دیم خیز کشور ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در این طرح، محققان آخرین یافته‌های خود را در زمینه ارقام جدید و دانش تولید محصولات زراعی دیم برای آموزش و انتقال یافته در مزارع کشاورزی اجرا می‌کنند.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد: کشاورزان در قالب روز مزرعه با حضور در این مزارع با یافته‌های جدید محققان در زمینه بذرهای جدید دیم، کاشت محصولات زراعی دیم، داشت و برداشت آشنا می‌شوند.
علیزاده افزود: طرح‌های تحقیقی و ترویجی این مؤسسه در زمینه‌های تولید غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، مدیریت منابع اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: با هدف تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان دیم کار پایگاه‌های نوآورانه و مزارع نمایشی در بیشتر استان‌های کشور اجرا شده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به اینکه این مؤسسه در ایجاد مزارع تحقیقی و ترویجی از مراکز تحقیقاتی پیشرو در کشور است، یادآوری کرد: محققان مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در طول ۲۹ سال فعالیت تحقیقاتی ۸۷ رقم محصول دیم را معرفی کرده‌اند.