۴۲۰ کیلوگرم زعفران از اراضی محلات برداشت شد

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مرکزی، احمدرضا جعفری با بیان اینکه ۴۲۰ کیلوگرم طلای سرخ امسال از ۹۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان برداشت شد، تاکید کرد: ارزش نسبی این میزان زعفران برداشت شده درمحلات ۸۴ میلیارد ریال است. وی گفت: ۱۱۴ بهره‌بردار کشاورزی در محلات زغفران‌کار […]

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مرکزی، احمدرضا جعفری با بیان اینکه ۴۲۰ کیلوگرم طلای سرخ امسال از ۹۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان برداشت شد، تاکید کرد: ارزش نسبی این میزان زعفران برداشت شده درمحلات ۸۴ میلیارد ریال است.
وی گفت: ۱۱۴ بهره‌بردار کشاورزی در محلات زغفران‌کار هستند و هر هکتار سطح زیر کشت زعفران برای ۱۰ نفر اشتغالزایی کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی محلات توضیح داد: برداشت و جداسازی این محصول از گل برای ۳۵۰ نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
جعفری تاکید کرد: رعایت زمان برداشت زعفران قبل از طلوع خورشید عامل مهمی در کیفیت این محصول گران قیمت است همچنین باید گفت سال گذشته ۱۷۵ کیلوگرم زعفران از ۳۵ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول، برداشت شد.