۴۲ بیمار مرگ مغزی هرمزگانی به ۹۹ بیمار نیازمند عضو زندگی بخشیدند

به گزارش سردبیر پرس، محمود حسین پور بیان داشت: خانواده ۴۲ بیمار مرگ مغزی در استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون رضایت خود را مبنی بر اهدای عضو پیوندی به بیماران نیازمند اعلام و در این امر خداپسندانه شرکت کرده اند. وی با اشاره به اینکه اهدا عضو امری خداپسندانه است و به خوبی هم در […]

به گزارش سردبیر پرس، محمود حسین پور بیان داشت: خانواده ۴۲ بیمار مرگ مغزی در استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون رضایت خود را مبنی بر اهدای عضو پیوندی به بیماران نیازمند اعلام و در این امر خداپسندانه شرکت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اهدا عضو امری خداپسندانه است و به خوبی هم در بین خانواده های هرمزگانی جا افتاده است، تصریح کرد: با تلاش بی دریغ سفیران و همکاران واحد اهدای عضو استان خوشبختانه این امر خیر در بین خانواده های هرمزگان کاملا تبیین شده است.
حسین پور اظهار کرد: از آغاز فعالیت واحد اهدای عضو در استان تاکنون ۱۲۷ بیمار بر اثر حوادث و بیماری دچار مرگ مغزی و کاندید اهدای عضو شدند که از این تعداد ۳۹ بیمار به دلیل عدم رضایت خانواده اهداء صورت نگرفت، ۴۶ بیمار غیر قابل اهداء تشخیص داده شد و ۴۲ بیمار موفق به اهدای عضو و نجات جان بیماران نیازمند عضو شدند.
رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان عنوان کرد: از بین اهداء کنندگان عضو در هرمزگان ۳۲ نفر آقا و ۱۰ نفر خانم می باشند که با انجام این عمل خیر ۹۹ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره ای را آغاز کردند.
حسین پور خاطرنشان کرد: کوچکترین اهداء کننده عضو پسر یک سال و هفت ماهه و بزرگترین فرد نیز آقای ۶۹ ساله بوده است.
رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان با اشاره به آغاز بکار واحد اهدای عضو در هرمزگان گفت: این واحد فعالیت رسمی خود را از آذر ماه سال ۱۳۹۷ آغاز کرد.

به گزارش سردبیر پرس، محمود حسین پور بیان داشت: خانواده ۴۲ بیمار مرگ مغزی در استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون رضایت خود را مبنی بر اهدای عضو پیوندی به بیماران نیازمند اعلام و در این امر خداپسندانه شرکت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اهدا عضو امری خداپسندانه است و به خوبی هم در بین خانواده های هرمزگانی جا افتاده است، تصریح کرد: با تلاش بی دریغ سفیران و همکاران واحد اهدای عضو استان خوشبختانه این امر خیر در بین خانواده های هرمزگان کاملا تبیین شده است.
حسین پور اظهار کرد: از آغاز فعالیت واحد اهدای عضو در استان تاکنون ۱۲۷ بیمار بر اثر حوادث و بیماری دچار مرگ مغزی و کاندید اهدای عضو شدند که از این تعداد ۳۹ بیمار به دلیل عدم رضایت خانواده اهداء صورت نگرفت، ۴۶ بیمار غیر قابل اهداء تشخیص داده شد و ۴۲ بیمار موفق به اهدای عضو و نجات جان بیماران نیازمند عضو شدند.
رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان عنوان کرد: از بین اهداء کنندگان عضو در هرمزگان ۳۲ نفر آقا و ۱۰ نفر خانم می باشند که با انجام این عمل خیر ۹۹ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره ای را آغاز کردند.
حسین پور خاطرنشان کرد: کوچکترین اهداء کننده عضو پسر یک سال و هفت ماهه و بزرگترین فرد نیز آقای ۶۹ ساله بوده است.
رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان با اشاره به آغاز بکار واحد اهدای عضو در هرمزگان گفت: این واحد فعالیت رسمی خود را از آذر ماه سال ۱۳۹۷ آغاز کرد.