۴ مصدوم بر اثر انفجار کپسول گاز در کیش

بر اثر انفجار کپسول گاز در یک مجتمع خدماتی در کیش ۳ مرد و یک زن مصدوم شدند که یک نفر به صورت سرپایی مداوا و ۳ نفر دیگر به بیمارستان اعزام شدند.

بر اثر انفجار کپسول گاز در یک مجتمع خدماتی در کیش ۳ مرد و یک زن مصدوم شدند که یک نفر به صورت سرپایی مداوا و ۳ نفر دیگر به بیمارستان اعزام شدند.