۵۰۰ کیلوگرم ماهی غیر قابل مصرف در گلپایگان جمع‌آوری شد

امیرمسعود شهباز ی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، با تاکید بر اینکه مردم از فروشنده‌های دوره‌گرد به دلیل نامشخص بودن صید و نداشتن یخچال برای نگهداری ماهی خرید نکنند، اظهار کرد: عدم استقبال مردم در خرید ماهی از فروشنده‌های دوره‌گرد سطح شهر موجب کاهش عرضه می‌شود. وی افزود: ادامه داد: قیمت کمتر نسبت به […]

امیرمسعود شهباز ی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، با تاکید بر اینکه مردم از فروشنده‌های دوره‌گرد به دلیل نامشخص بودن صید و نداشتن یخچال برای نگهداری ماهی خرید نکنند، اظهار کرد: عدم استقبال مردم در خرید ماهی از فروشنده‌های دوره‌گرد سطح شهر موجب کاهش عرضه می‌شود.
وی افزود: ادامه داد: قیمت کمتر نسبت به بازار نباید موجب شود که مردم از دوره‌گردها خرید کنند چراکه ماهی باید به روش زنده‌گیری صید شود و آب پرورش ماهی نیز باید سالم باشد؛ همچنین باید تاکید کنم که روش صید توسط این افراد از لحاظ شرعی و بهداشتی مشکل دارد.
با فروشنده‌های دوره گرد برخورد می‌شود
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان افزود: مأموران دامپزشکی به محض مشاهده یا گزارش شهروندان اقدام به جمع‌آوری این نوع ماهی‌ها می‌کنند اما مردم نیز باید با عدم خرید از فروشندگان دوره‌گرد به جلوگیری از تخلفات کمک کنند.
شهبازی تأکید کرد: مراکز عرضه مرغ و ماهی تحت نظارت دامپزشکی فعالیت دارند اما فروشنده‌های دوره‌گرد مجوز کسب ندارند و هیچ نهادی نیز بر عملکرد آنها نظارت ندارد.
جمع‌آوری ۵۰۰ کیلو ماهی غیر قابل مصرف در گلپایگان
وی ادامه داد: امسال در سطح شهرستان گلپایگان حدود ۵۰۰ کیلوگرم ماهی غیر قابل مصرف از فروشنده‌های دوره‌گرد ضبط و جمع‌آوری شده است که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی تحویل مقامات قضائی گلپایگان شدند.
رسانه‌ها مردم را توجیه کنند
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: در حاشیه‌های شهر گلپایگان فروشنده‌های دوره‌گرد بیشتر دیده می‌شوند که ضروری دارد رسانه‌ها در توجیه مردم نسبت به خرید نکردن و اینکه ممکن است باعث مشکلات گوارشی و غیره شود فرهنگ سازی کنند.

منبع : خبرگزاری مهر