۵۲ درصد از ظرفیت سد‌های استان کرمانشاه خالی است

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس