۵۷۰۴۸ نفر کرمانی در کنکور سراسری شرکت می کنند

مرسم احتشام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از امروز کنکور سراسری در استان کرمان همزمان با سایر مناطق کشور آغاز می‌شود و تا ۱۱ تیتر ماه ادامه دارد و ۷ هزار و ۳۸۲ نفر در گروه هنر امروز در آزمون شرکت کردند. وی افزود: ۵ هزار و ۸۱۸ نفر در رشته علوم انسانی، […]

مرسم احتشام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از امروز کنکور سراسری در استان کرمان همزمان با سایر مناطق کشور آغاز می‌شود و تا ۱۱ تیتر ماه ادامه دارد و ۷ هزار و ۳۸۲ نفر در گروه هنر امروز در آزمون شرکت کردند.
وی افزود: ۵ هزار و ۸۱۸ نفر در رشته علوم انسانی، ۲۰ هزار و ۸۶۹ نفر در آزمون تجربی، ۷ هزار و ۱۳۸ نفر در آزمون زبان، ۵ هزار و ۸۱۸ نفر در رشته علوم ریاضی شرکت می‌کنند.
احتشام زاده گفت: به داوطلبان توصیه می‌کنم مطابق با دستور العمل ها به موقع در حوزه‌ها حضور یابند و اطمینان داشته باشند که تمام شرایط برای برگزاری مناسب کنکور مهیا شده است.