۵۷ هزار هکتار از اراضی گندم آبی کرمانشاه زیرپوشش کشت قراردادی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد : ازایتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد با کشاورزان گندم کار آبی استان کرمانشاه منعقد شده است . به گزارش سردبیر پرس رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به روند رو به افزایش کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه گفت: […]

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد : ازایتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد با کشاورزان گندم کار آبی استان کرمانشاه منعقد شده است . به گزارش سردبیر پرس رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به روند رو به افزایش کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه گفت: تا کنون بیش از ۵۷ هزار هکتار از اراضی مختص به کشت گندم آبی در استان کرمانشاه تحت کشت قراردادی قرار گرفته است.مهندس علی چاله چاله در ادامه ضمن تاکید بر مزایای مهم کشت قراردادی در گندم آبی افزود: پرداخت هزینه حمل محصول به ازاء هر تن ۱۰۰ هزار تومان، یارانه کود و پرداخت بخشی از هزینه‌های حق بیمه از مزایای کشت قراردادی به حساب می‌آید و انتظار می‌رود سطوح بیشتری از استان تحت کشت قراردادی گندم آبی قرار گیرد.وی در پایان از کشاورزان استان کرمانشاه خواست با توجه به فرصت زمان کم باقی مانده هر چه سریعتر جهت انعقاد کشت قراردادی به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه  و با دانلود اپلیکیشن مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند .گفتنی است تا کنون بیش از ۱۱ هزار و۴۵۳ نفر از کشاورزان گندم کار آبی استان موفق به انعقاد کشت قراردادی شده اند .
پیش بینی شده از سطوح کشت گندم آبی در استان ( ۹۸ هزار هکتار)  بیش از ۵۷ هزار هکتار معادل ۵۸ درصد اراضی گندم آبی استان کرمانشاه تحت کشت قراردادی قرار گرفته اند.

منبع : سردبیر پرس