۵ شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز خارج شدند

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها از وضعیت شهرستان‌های استان قزوین به صورت دقیق و روزانه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با توجه به آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند. وی با بیان اینکه شهرستان‌های آبیک، البرز، […]

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها از وضعیت شهرستان‌های استان قزوین به صورت دقیق و روزانه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با توجه به آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های آبیک، البرز، بویین زهرا و تاکستان از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی کرونایی تغییر رنگ دادند، افزود: شهرستان آوج نیز در وضعیت زرد کرونایی قرارگرفت.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار کر: تنها شهرستان قزوین، کماکان در وضعیت قرمز قرار دارد و امیدواریم با همراهی اصناف و مردم و همچنین هم‎‌افزایی دستگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت در این شهرستان نیز باشیم.

وی عنوان کرد: تغییر وضعیت در رنگ بندی شهرستان‌های استان به دلیل همکاری مردم، بازار و کسبه و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

حبیبی در پایان یادآور شد: براساس ارزیابی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا، استان قزوین در جمع هفت استانی است که بیشترین درصد مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی را داشته است.