۶۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در چرداول

اکبر مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری کارشناسان دامپزشکی شهرستان چرداول ۶۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی انجام داده‌اند. وی بیان کرد: در این بازدیدها ۲۰ مورد اخطار کتبی و ۱۸ مورد معرفی به مراجع قضایی انجام گرفته است. رئیس […]

اکبر مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری کارشناسان دامپزشکی شهرستان چرداول ۶۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی انجام داده‌اند.
وی بیان کرد: در این بازدیدها ۲۰ مورد اخطار کتبی و ۱۸ مورد معرفی به مراجع قضایی انجام گرفته است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چرداول با اشاره به اینکه طی سال جاری ۲۵ مورد نمونه گیری شیر در شهرستان چرداول انجام شده است، افزود: ۵۴ مورد نیز نمونه گیری از کارخانجات خوراک در شهرستان چرداول انجام شده است.

منبع : مهر