۶۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان ایلامی خریداری شد

هوشتگ نادری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار مرد: ۳۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم و ۴ مرکز برای خرید دانه روغنی کلزا در استان ایجاد شده است. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام گفت: پروسه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از کشاورزان شهرستان‌های دهلران و مهران از پانزدهم فروردین ماه آغاز […]

هوشتگ نادری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار مرد: ۳۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم و ۴ مرکز برای خرید دانه روغنی کلزا در استان ایجاد شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام گفت: پروسه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از کشاورزان شهرستان‌های دهلران و مهران از پانزدهم فروردین ماه آغاز شده است.
نادری اضافه کرد: تاکنون بالغ بر ۶ هزار و ۵۳۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری و تحویل مراکز شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام افزود: از این مقدار کلزای خریداری شده پنج هزار و ۲۳۸ تن در شهرستان دهلران و یک هزار و ۲۹۲ تن در شهرستان مهران است.
به گفته نادری تا پایان فروردین ماه‬ مقدار ۴۴ میلیارد تومان از طلب کشاورزان کلزا کار پرداخت و مابقی آن طی روزهای آتی به حساب آنها واریز خواهد شد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در حال حاضر با افت ۲ و رطوبت ۱۰ درصد، ۱۵ هزار تومان است.
نادری گفت: ۳۹ مرکز برای انجام این فرآیند خرید گندم آماده سازی شده و تا کنون نیز ۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان‌های دهلران و مهران خریداری و تحویل مراکز ذخیره سازی شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام گفت: با توجه به پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، تا پایان فروردین ماه‬ مقدار ۱۱۴ میلیارد تومان از طلب کشاورزان گندمکار نیز به حساب آنها واریز و مابقی آن نیز طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

منبع : مهر