۶ آب بند در شهرستان کنارک احداث شده است

حبیب رئیسی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، هدف از اجرای آب بندان ها را کنترل روان آب‌های سطحی بمنظور تأمین آب کشاورزی، دام، ایجاد پوشش گیاهی و مسائل زیست محیطی عنوان کرد و افزود: با اجرای این هوتک ها، در هر دوره بارش نزولات آسمانی، ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب آب […]

حبیب رئیسی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، هدف از اجرای آب بندان ها را کنترل روان آب‌های سطحی بمنظور تأمین آب کشاورزی، دام، ایجاد پوشش گیاهی و مسائل زیست محیطی عنوان کرد و افزود: با اجرای این هوتک ها، در هر دوره بارش نزولات آسمانی، ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب آب فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: در بارندگی‌های سال گذشته تاکنون ۴۲۰ هزار متر مکعب آب در آب بندان های احداث شده استحصال شده است.
رئیسی اظهار کرد: با ایجاد ایستگاه پمپاژ ثانویه برای هر آب بند، آب مورد نیاز اراضی کشاورزی که به صورت دیم کشت می‌شدند فراهم می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی کنارک با اشاره به وضعیت بافت خاک منطقه و نفوذ پذیری کم آب، امکان پرورش ماهی در این هوتک ها میسر است.
رئیسی گفت: مطالعات اجرای شش آب بند جدید نیز به انجام رسیده و برای احداث آنها نیاز به بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار است.