۶ فقره ساخت وساز غیرمجاز در سوادکوه شمالی تخریب شد

محمد نوری نژاد در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس از قلع و قمع شش مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: اراضی کشاورزی تخریب شده به چرخه تولید بازگشت. نوری نژاد از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ احکام قضائی حسب دستور دادستان شهرستان در یک هکتار […]

محمد نوری نژاد در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس از قلع و قمع شش مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: اراضی کشاورزی تخریب شده به چرخه تولید بازگشت.
نوری نژاد از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ احکام قضائی حسب دستور دادستان شهرستان در یک هکتار اراضی زراعی و شالیزاری طی ۶ مورد بنا و دیوارکشی غیرمجاز در منطقه لفور در روستاهای کالیکلا، پاشاکلا، رئیس کلاً و آب بندان خبر داد.
وی ضمن تاکید بر برخورد شدید قانونی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه تصریح کرد: مالکین اراضی کشاورزی قبل از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی به منظور کسب اطلاعات بیشتر به جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی مراجعه کنند.

منبع : مهر نیوز