۷۰ زمینه همکاری بین ایران و قطر در زمینه جام جهانی

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: پس از سفر رییس جمهوری به قطر، تا کنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده است. تکالیف دستگاه های مختلف احصا و ابلاغ شده است. منبع : مهر نیوز

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: پس از سفر رییس جمهوری به قطر، تا کنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده است. تکالیف دستگاه های مختلف احصا و ابلاغ شده است.

منبع : مهر نیوز