۷۹۰ کیلومتر از شبکه برق روستایی گلستان فرسوده است

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در گلستان سه نیروگاه فعال کوچک مقیاس با ظرفیت های ۲۶ مگاواتی در گرگان، هشت مگاوات در مراوه تپه و ۲.۷۶ مگاواتی در رامیان وجود دارد. طبق گفته سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیروگاه های کوچک مقیاس دارای مجوز بهره برداری در استان […]

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در گلستان سه نیروگاه فعال کوچک مقیاس با ظرفیت های ۲۶ مگاواتی در گرگان، هشت مگاوات در مراوه تپه و ۲.۷۶ مگاواتی در رامیان وجود دارد.
طبق گفته سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیروگاه های کوچک مقیاس دارای مجوز بهره برداری در استان ۲۶۸ مگاوات هستند.
موسوی بیان کرد: نیروگاه های خورشیدی دارای انشعاب خانگی در استان به ظرفیت ۹۰ کیلووات بوده و یک نیروگاه خورشیدی دیگر به ظرفیت پنج مگاوات (در کرند) در دست اقدام است.
وی در خصوص جایگزینی سیم به کابل های خودنگهدار هم گفت: هدف از این طرح، جلوگیری از تلفات توان و انرژی، توجه به مسائل زیست محیطی، رعایت مبلمان شهری است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: بهبود کیفیت ولتاژ و رفع نوسانات شبکه، رفع حریم‌های شبکه و کاهش حوادث نیروی انسانی، کاهش خاموشی‌های خواسته و ناخواسته و رعایت نرخ خاموشی، رفع سرقت سیم شبکه و انرژی از دیگر مزایای اجرای طرح سیم به کابل است.
موسوی گفت: پنج هزار و ۲۵۵ کیلومتر از سیم های برق استان باید به کابل خودنگهدار تبدیل شود که هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان برای آنها اعتبار نیاز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی شبکه برق در روستاها گفت: ۷۹۰ کیلومتر از شبکه روستایی فرسوده بود و برای جایگزینی آن ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
منبع : مهر نیوز