۸۲درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه گاز طبیعی دارد

«سیروس شهبازی» روز چهارشنبه در گفت و گو با سردبیر پرس افزود: با گازرسانی به ۲۱۹ روستای استان در سال گذشته زمینه برخورداری ۹ هزار و ۳۷۴ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی فراهم شد. وی با بیان اینکه برنامه شرکت گاز استان کرمانشاه گازرسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۰ است، گفت: به همین منظور […]

«سیروس شهبازی» روز چهارشنبه در گفت و گو با سردبیر پرس افزود: با گازرسانی به ۲۱۹ روستای استان در سال گذشته زمینه برخورداری ۹ هزار و ۳۷۴ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی فراهم شد.
وی با بیان اینکه برنامه شرکت گاز استان کرمانشاه گازرسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۰ است، گفت: به همین منظور برنامه‌ریزی لازم به منظور تحقق این امر صورت گرفته است.
به گفته وی، اکنون یک هزار و ۶۸۰ روستا به تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۵۴ خانوار معادل ۸۲ درصد در استان گازدار هستند.
شهبازی یادآور شد: در استان کرمانشاه ۲ هزار و ۲۳۵ روستا قابلیت گازرسانی را دارند که از این تعداد، یک هزار و ۷۱۴ روستا بالای ۲۰ خانوار  هستند.
وی همچنین توضیح داد هم اکنون نیز گازرسانی به ۳۵۳ روستا به علاوه شهرهای نوسود و ریجاب و شبکه داخلی ازگله در استان کرمانشاه در دست اجرا است.
شهبازی یادآور شد: در حال حاضر، در استان کرمانشاه ۹۹ درصد جمعیت شهری با گازرسانی به ۲۹ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
او ادامه داد: در حال حاضر ۶۲۴ هزار و ۴۵۱ مشترک در استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند که ۵۰۶ هزار و ۴۷۰  اشتراک در بخش شهری به تعداد ۴۳۸ هزار و ۶۵۸  خانوار و ۱۱۷ هزار و ۹۸۱ مورد اشتراک در بخش روستایی به تعداد چهار هزار و ۴۰۸ خانوار  معادل ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۸۲ درصد جمعیت روستایی گازدار هستند.
جذب بیش از ۲۹ هزار مشترک جدید گاز طبیعی در سال ۹۹
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۹ هزار و ۸۶۱ مشترک جدید به مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اضافه شد.
شهبازی افزود: باتوجه به برنامه‌ریزی به عمل آمده و به منظور توسعه گازرسانی درسال ۹۹، تعداد ۲۹ هزار و ۸۶۱ مشترک جدید به مشترکان گاز استان اضافه شده که جهت تحقق این مهم، ۸۵۴ کیلومتر شبکه گذاری اجرا و نصب ۱۱ هزار و ۴۸۲ انشعاب در بخش شهری و روستایی انجام گرفته است.
اجرای ۸۵۴ کیلومتر شبکه‌گذاری در استان
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه گفت: در راستای گازرسانی به روستاها و افزایش نفوذ گازرسانی در استان در سال ۹۹، با اجرای ۸۵۴ کیلومتر شبکه گذاری، زمینه نصب ۸۴ هزار و ۷۳۳  انشعاب در استان شامل ۶۴ هزار و ۸۱۴ انشعاب در بخش روستایی و ۱۹ هزار و ۹۱۹ انشعاب در بخش شهری فراهم شد.
شهبازی ادامه داد: در مجموع، از ابتدای گازرسانی در استان تاکنون، مقدار ۱۰ هزار و ۴۷۳ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده که زمینه برخورداری ۶۲۴ هزار و ۴۵۱ مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی را فراهم آورده است.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.