۹۵ میلیون دلار دیروز در سامانه نیما عرضه شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از بانک مرکزی، روز گذشته مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۶۶ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰۶.۵۹۴ ریال بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از بانک مرکزی، روز گذشته مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۶۶ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰۶.۵۹۴ ریال بوده است.
این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

منبع : مهر نیوز