ﻃﺮح ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻫﺎ در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس،؛ مریم برزنونی شامگاه دوشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: با هدف کاهش ضایعات در برداشت محصولات کشاورزی (گندم، جو و کلزا)، معاینه فنی کمباین های گلستان آغاز شد. رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: گلستان ۱۵ درصد کمباین های کشور (دو هزار و ۸۰۰ دستگاه) را دارا بوده و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس،؛ مریم برزنونی شامگاه دوشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: با هدف کاهش ضایعات در برداشت محصولات کشاورزی (گندم، جو و کلزا)، معاینه فنی کمباین های گلستان آغاز شد.
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: گلستان ۱۵ درصد کمباین های کشور (دو هزار و ۸۰۰ دستگاه) را دارا بوده و متعهد به برداشت ۱۴ استان دیگر هم است.
وی توضیح داد: کمباین ها بعد از برداشت محصول در استان مهاجرت کرده و در امر برداشت محصولات دیگر استان ها مشارکت دارند.
برزنونی ادامه داد: لذا حساسیت در این زمینه بالا بوده و برنامه ریزی شده با ۵۰ کارشناس آموزش دیده کمباین ها را بررسی کرده و کارت معاینه فنی و برچسب صادر می شود.
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کمباین داران موظف هستند کارت معاینه فنی را حتماً دریافت کنند زیرا دریافت سوخت منوط به داشتن این کارت است.
طبق گفته وی در مرحله اول دو هزار و ۶۵۰ دستگاه کمباین در ۱۴ شهرستان بررسی خواهند شد.
با اعلام این خبر گفت: استان ما ۲هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین دارد که مرحله نخست معاینه فنی ۲ هزار و ۶۵۰ دستگاه با استفاده از ۵۰ کارشناس فنی زیر نظر ۱۵ تیم نظارتی مراکز جهاد کشاورزی در ۱۴ شهرستان در حال انجام است.