۱۹ کشوری که به مواد غذایی روسیه و اوکراین وابسته هستند

بازار؛ گروه صنعت: بر اساس محاسبات آنکتاد «UNCTAD » از داده های سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، ترکیه با ۲۲ درصد، وابسته ترین کشور جهان به کالاهای غذایی کشاورزی روسیه است. کالاهای غذایی کشاورزی که توسط داده ها نظارت می شود شامل گندم، ذرت، روغن آفتابگردان و غلات است. این داده ها بخشی از ارزیابی […]

بازار؛ گروه صنعت: بر اساس محاسبات آنکتاد «UNCTAD » از داده های سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، ترکیه با ۲۲ درصد، وابسته ترین کشور جهان به کالاهای غذایی کشاورزی روسیه است.

کالاهای غذایی کشاورزی که توسط داده ها نظارت می شود شامل گندم، ذرت، روغن آفتابگردان و غلات است.

این داده ها بخشی از ارزیابی سریعی بود که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «UNCTAD » تأثیر جنگ در اوکراین بر تجارت و توسعه و موضوعات مرتبط مالی، فناوری، سرمایه گذاری و توسعه پایدار تهیه شده بود.

یافته‌های ارزیابی بر چشم‌انداز سریع رو به وخامت اقتصاد جهانی، با افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و کود، افزایش نوسانات مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار، پیکربندی مجدد زنجیره تامین جهانی و افزایش هزینه‌های تجاری تاکید می‌کند.

این گزارش خاطرنشان می کند که روسیه و اوکراین بازیگران جهانی در بازارهای مواد غذایی کشاورزی هستند، زیرا آنها روی هم ۵۳ درصد تجارت جهانی روغن و دانه آفتابگردان و ۲۷ درصد تجارت جهانی گندم را تشکیل می دهند.

کشورهایی که بیشتر به مواد غذایی کشاورزی وابسته هستند روسیه و اوکراین هستند.