سردبیر پرس-نشست های تخصصی ، پرسش و پاسخ با کاندیدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنقر

رسانه سردبیر پرس اقدام به برگزاری نشست های تخصصی ، پرسش و پاسخ با کاندیدا محترم نموده است ، لذا از کاندیدای محترم دعوت به حضور می شود .

رسانه ها به عنوان عنصر آگاهی بخش جامعه، نقشی تعیین کننده در انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور دارند در این راستا رسانه سردبیر پرس پیرو رسالت رسانه ای خود در جهت امیدآفرینی و برجسته سازی نقاط قوت نامزدهای انتخاباتی اقدام به برگزاری سلسله نشست های انفرادی و جمعی نموده است که با توجه به تقابل برگزاری انتخابات با شرایط کرونایی کشور امکان برگزاری تجمعات و میتینگ های انتخاباتی را غیر ممکن ساخته و برای همین کاندیداها طی فرصت هایی که در رسانه ها خواهند داشت، برنامه های راهبردی خود را معرفی خواهند کرد.
رسانه سردبیر پرس با اخذ مجوز تبلیغات به شمار ۳۷۹۳۶اقدام برگزاری نشست های تخصصی ، پرسش و پاسخ با کاندیدا محترم نموده است ، لذا از کاندیدای محترم دعوت به حضور می شود .
لطفا جهت هماهنگی با شماره تماس های ذیل تماس برقرار نمائید .
۰۹۱۸۹۳۷۰۱۲۹
۰۹۱۸۸۳۷۱۳۹۷
جناب آقای بیژن ابراهیمی