سفید پوش شدن ارتفاعات روستای زرشوران تکاب

به گزارش سردبیر پرس، در پی بارش‌های امروز و برودت هوا ارتفاعات روستای زرشوران تکاب رخت سفید بر تن کرد. بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات روستای زرشوران تکاب نوید خوبی است برای کشاورزی منطقه و خوشحالی کشاورزان را در پی داشت. منبع : مهر نیوز

به گزارش سردبیر پرس، در پی بارش‌های امروز و برودت هوا ارتفاعات روستای زرشوران تکاب رخت سفید بر تن کرد.
بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات روستای زرشوران تکاب نوید خوبی است برای کشاورزی منطقه و خوشحالی کشاورزان را در پی داشت.

منبع : مهر نیوز