عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز جزو برترین دانشمندان جهان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز موفق به کسب جایگاه یک درصد دانشمندان برتر جهان شددکتر هادی پورجعفر، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی و عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری موفق به کسب این جایگاه شد.گفتنی است در حال حاضر دانشگاه جوان علوم پزشکی البرز […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز موفق به کسب جایگاه یک درصد دانشمندان برتر جهان شددکتر هادی پورجعفر، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی و عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری موفق به کسب این جایگاه شد.گفتنی است در حال حاضر دانشگاه جوان علوم پزشکی البرز با ۳۰۰ عضو هیأت علمی، پنج عضو هیأت علمی آن در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.پیش از این نیز دکتر مصطفی قربانی، دکتر غلامرضا عزیزی، دکتر بابک کاکاوندی و دکتر محمد ایرانی این جایگاه را کسب کرده بودند و در حال حاضر پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه جز دانشمندان یک درصد برتر جهان هستند.

منبع : خبرگزاری مهر