عملیات پایش و جلوگیری از ورود کودناسالم به چرخه کشاورزی اسلامشهر

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، از برگزاری گشت مشترک از فروشگاه‌های عرضه کود و نمونه برداری از مواد کودی اسلامشهر با حضور نماینده سازمان تحقیقات، نماینده اداره صمت، تعزیرات، نماینده شرکت خدمات حمایتی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طی این گشت مشترک از فروشگاه‌های عرضه کود، […]

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، از برگزاری گشت مشترک از فروشگاه‌های عرضه کود و نمونه برداری از مواد کودی اسلامشهر با حضور نماینده سازمان تحقیقات، نماینده اداره صمت، تعزیرات، نماینده شرکت خدمات حمایتی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طی این گشت مشترک از فروشگاه‌های عرضه کود، نمونه برداری از مواد کودی انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر گفت: برای حمایت از حقوق کشاورزان در عملیات پایش، کنترل و جلوگیری از ورود کودهای ناسالم به چرخه کشاورزی اقدامات مستمری در حال انجام است.
ایلکا با بیان اینکه فروشگاه‌های عرضه کود و مواد کودی به صورت دوره‌ای مورد پایش و رصد قرار می‌گیرند افزود: طی پایش های صورت گرفته از کودهای توزیعی نمونه برداری شده و برای آنالیز و کنترل کیفی به مرکز آب و خاک جهت تطابق صحت مواد کودی با لیبل درج شده روی محصول ارسال می‌شود.