مرز تیله کو به زودی بازگشایی خواهد شد

صداله بابلی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به گذشت ۶ سال از تعطیل شدن فعالیت کولبری در مرز تیله کو، اظهار کرد: بسترها برای بازگشایی مرز تیله فراهم بوده و به زودی کولبری در این مرز از سر گرفته خواهد شد. وی با اشاره اهمیت و فواید بازگشایی مرز تیله کو، افزود: […]

صداله بابلی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به گذشت ۶ سال از تعطیل شدن فعالیت کولبری در مرز تیله کو، اظهار کرد: بسترها برای بازگشایی مرز تیله فراهم بوده و به زودی کولبری در این مرز از سر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره اهمیت و فواید بازگشایی مرز تیله کو، افزود: قطعاً بازگشایی مرز تیله کو هم رونق اقتصادی و هم اشتغال پایداری در منطقه خواهد داشت.
فرماندار سرپلذهاب تصریح کرد: هم اکنون هر ۲ طرف ایران و عراق زمینه بازگشایی برای فعالیت‌های تجاری و ارتباطات بیشتر را داشته و با موافقت کشور عراق برای بازگشایی و شروع این فعالیت بزرگ پس وقفه ۶ ساله تنها نیازمند دستور استاندار کرمانشاه خواهیم بود.
بابلی تاکید کرد: با توجه به اهمیت و تأثیر فعالیت مرز تیله کو در وضعیت معیشتی مردم این منطقه بازگشایی این مرز از مطالبات چند ساله مردم بود که پس از پیگیری‌های جدی در آستانه بازگشایی قرار گرفته است.

منبع : مهر نیوز