وزنه‌برداران جوان ایران در ۸۹ کیلوگرم مدال نگرفتند

با پایان یافتن رقابت گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم، دو نماینده ایران به مدال جوانان جهان نرسیدند. به گزارش سردبیر پرس، رقابت دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه‌برداری  قهرمانی جوانان جهان در مکزیک برگزار شد و دو نماینده ایران در رده های دهم و یازدهم قرار گرفتند.  امیرمحمد سلیمانی و حمیدرضا زارعی در گروه B دسته ۸۹ […]

با پایان یافتن رقابت گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم، دو نماینده ایران به مدال جوانان جهان نرسیدند.
به گزارش سردبیر پرس، رقابت دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه‌برداری  قهرمانی جوانان جهان در مکزیک برگزار شد و دو نماینده ایران در رده های دهم و یازدهم قرار گرفتند. 
امیرمحمد سلیمانی و حمیدرضا زارعی در گروه B دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه زدند و با برگزاری رقابت گروه A جایگاه آنها در جهان مشخص شد. 
در گروه B، امیر محمد سلیمانی نماینده ایران با رکورد ۱۵۲ یک‌ضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۴کیلوگرم دوم شد و در مجموع در رده دهم جهان قرار گرفت. 
حمیدرضا زارعی دیگر ملی‌پوش ایران با رکورد ۱۴۸ یک‌ضرب، ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت و در مجموع یازدهم جهان شد. 
۲۱ وزنه‌بردار در دسته ۸۹ کیلوگرم شرکت کردند و دو نفر اوت شدند. 
وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۱ کیلوگرم هم به مدال نرسید و ملی‌پوشان ششم و هفتم شدند. 
مدال‌آوران دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان جهان: 
۱- جیمز هین از آمریکا با رکورد ۱۵۸ یک ضرب، ۱۹۳ دوضرب و مجموع ۳۵۱ کیلوگرم (۲مدال طلای دوضرب و مجموع و نقره یک‌ضرب)
۲- پوالیوکاواتس با رکورد ۱۵۶ یک ضرب، ۱۹۲ دوضرب و مجموع ۳۴۸ کیلوگرم (۲مدال برنز یک‌ضرب و دوضرب و نقره مجموع)
۳- مخالادزه از گرجستان با رکورد ۱۵۵ یک ضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم (برنز مجموع)
۴- کوفشا از آلبانی با رکورد ۱۵۹ یک ضرب، ۱۸۶ دوضرب و مجموع ۳۴۵ کیلوگرم (طلای یک‌ضرب) 
۵- گریگوریان از ارمنستان با رکورد ۱۵۰ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۰کیلوگرم (موفق به کسب مدال نشد.)
۶- راموس از مکزیک با رکورد ۱۴۷ یک ضرب، ۱۹۲ دوضرب و مجموع ۳۳۹ کیلوگرم (نقره دوضرب)
.
.
۱۰- امیر محمد سلیمانی از ایران با رکورد ۱۵۲ یک‌ضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۴کیلوگرم
۱۱- حمیدرضا زارعی دیگر ملی‌پوش ایران با رکورد ۱۴۸ یک‌ضرب، ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم 
انتهای پیام